Mierne pokročilí B3

Dosiahnuť úroveň B3 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Po absolvovaní tohto kurzu účastník ovláda prvú a druhú podmienku – first and second conditional, a jej využitie vo frázach v každodennom živote. Ovláda zopár frazálnych slovies. V tejto úrovni sa účastník učí tŕpny rod v prítomnom a minulom čase, použitie frázy used to, priamu a nepriamu reč – čiže účastník je schopný správne reprodukovať, čo niekto iný hovoril, a samozrejme prehlbuje znalosť slovnej zásoby z viacerých oblastí.

Cena:

90 €

Počet hodín:

24

Dni a časy výučby:

1x týždenne streda 18:00 - 19:30

Počet ľudí:

6

Začiatok kurzu:

12-09-2018

Lektor :

Barborka

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.

Súhlasím