Pokročilí C3

Dosiahnuť úroveň C3 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Po dokončení tohto kurzu by účastník mal ovládať trpný rod a jeho využitie v predprítomnom čase jednoduchom. Taktiež prehlbuje znalosti časov : Present perfect continuous, Past perfect. Ovláda ďalšie frazálne slovesá a frázy z rôznych oblastí. Učí sa aj využitie tretej podmienky – third conditional. Vo všeobecnosti, po absolvovaní tejto úrovne je študent samostatný a vie komunikovať všetky základné veci písomnou aj ústnou formou.

Cena:

168 €

Počet hodín:

48

Dni a časy výučby:

Pon a Str 16:00 -17:30

Počet ľudí:

6

Začiatok kurzu:

21-03-2018

Lektor :

Lucka

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.

Súhlasím